Tarpininkavimas vykdant turtines prievoles

Tarpininkavimu vykdant turtines prievoles (ikiteisminiu tarpininkavimu) siekiama užtikrinti įsiskolinimų grąžinimą ne teismo tvarka, netaikant priverstinio pobūdžio priemonių. Ikiteisminis tarpininkavimas apima priemones, kuriomis siekiama, kad skolininkas gera valia įvykdytų turtinę prievolę ar kad kitais teisėtais būdais būtų patenkintas kreditoriaus turtinis reikalavimas.

Šiuo atveju yra siekiama pagrindinio tikslo, t. y. suderinti skolininko ir kreditoriaus turtinius interesus bei išsaugoti dalykinę partnerystę. Tuo pačiu būtina pažymėti, kad kreditorius, negavęs skolininko prievolės tinkamo įvykdymo vykdant ikiteisminį išieškojimą, pinigų sumas, išleistas vykdant tarpininkavimą, gali prisiteisti iš skolininko (LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p.)

Atkreiptinas dėmesys, kad ši paslauga negali būti teikiama, jei prievolės įvykdymo terminas nėra pasibaigęs, taip pat tais atvejais, kai kreditorius nepateikia antstoliui dokumentų, patvirtinančių skolininko turtinės prievolės kreditoriui egzistavimą ir jos dydį. Taip pat svarbu paminėti, kad jei skolininkas ginčija turtinę prievolę ar jos dydį teisme, ikiteisminio tarpininkavimo paslauga negali būti teikiama, o pradėjus teikti turi būti nutraukta.

Ikiteisminis tarpininkavimas gali apimti šias veiklos sritis:
pranešimų (raginimų, pretenzijų) skolininkui surašymas ir išsiuntimas; skolos apmokėjimo administravimas; antstolio kontoros spaudo kliento firminiame blanke naudojimas; vekselio parengimas ir išsiuntimas; vekselio apmokėjimo administravimas; pranešimų apie vekselio neapmokėjimą surašymas ir išsiuntimas; vekselio pateikimas notarui; kitų dokumentų parengimas, išsiuntimas ir administravimas. Kontoros kompetentingi darbuotojai, susipažinę su skolininko prievolę pagrindžiančiais dokumentais, parinks palankiausią ir kliento lūkesčius tenkinantį skolų išieškojimo būdą.

Ikiteisminio skolų išieškojimo paslaugas antstolio Giedriaus Salicko kontora teikia Alytuje, Prienuose, Birštone, Lazdijuose bei visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Skolų prevencija ir atsikaitymų kontrolė:
Antstolio Giedriaus Salicko kontora, sudarydama sutartį su klientu, gali jam suteikti kontrolinį sąskaitų spaudą. Kontrolinis sąskaitų spaudas – tai klientui sutarties galiojimo laikotarpiu suteikiamas antstolio intelektinės nuosavybės teise priklausantis spaudas, kurį klientas turi teisę dėti ant kliento išrašomų PVM sąskaitų faktūrų ar kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų tarpusavio atsiskaitymo blankų. Dokumentų, kuriuose bus panaudotas spaudas, skaičius neribojamas. Be to, siekiant išsaugoti gerus santykius tarp kreditorių ir debitorių, antstolis kreditoriaus vardu gali kontroliuoti atsikaitymus ir vėluojant apmokėti sąskaitas kreditoriaus vardu apie tai pranešti skolininkui.