Faktinių aplinkybių konstatavimas

Antstolio Giedriaus Salicko kontora tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims teikia vis populiarėjančią įvairiose situacijose naudingą antstolių atliekamą paslaugą – faktinių aplinkybių konstatavimą.

Kas yra tas faktinių aplinkybių konstatavimas?

Faktinių aplinkybių konstatavimas arba „teisinė fotografija“ - tai turto, daiktų ar įvairių aplinkybių smulkus aprašymas antstolio sudarytame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Kuo toliau tuo labiau ši antstolio teikiama paslauga tampa neatsiejama įvairiuose teisiniuose ginčuose ir ne tik, nes antstolio protokole užfiksuotos faktinės aplinkybės turi didesnę įrodomąją galią, be to tai yra oficialus rašytinis įrodymas. Konstatuojant aplinkybes dažnai yra naudojamos ir garso bei vaizdo įrašymo priemonės, kurių pagalba užfiksuota garso ir vaizdo medžiaga gali būti pridedama prie protokolo. Surašytas protokolas yra registruojamas specialiame faktinių aplinkybių konstatavimo registre, jam suteikiamas registracijos numeris. Taip užkertamas kelias galimiems bandymams klastoti arba koreguoti antstolių surašytus protokolus. Jeigu faktinės aplinkybės konstatuojamos teismo pavedimu, protokolą antstolis persiunčia teismui. Antstolis, nustatydamas aplinkybes, pagal Lietuvos Respublikos antstolių įstatymą privalo vadovautis ir laikytis tikslumo, objektyvumo ir nešališkumo principų.

Kam reikalingas aplinkybių konstatavimas?

Faktinių aplinkybių konstatavimas yra puiki priemonė, padedanti greitai ir efektyviai išspręsti galimus įvairaus pobūdžio ginčus tose situacijose, kai reikalingas patikimas įrodymų fiksavimas. Antstoliui užfiksavus faktines aplinkybes, žymiai padidėja tikimybė apginti teisėtus interesus. Susiklosčius tokiai situacijai, dėl kurios gali kilti ginčų, rekomenduojame kreiptis dėl faktinių aplinkybių konstatavimo, kol jos nepasikeitė ar neišnyko. Vėliau tai gali pasitarnauti kaip svarbūs įrodymai, padėsiantys greičiau išspręsti ginčą. 

Antstolio Giedriaus Salicko kontora teikia faktinių aplinkybių konstatavimo paslaugas kokybiškai ir už priimtiną kainą. Ši paslauga naudinga tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, norintiems išvengti nepagrįstų kaltinimų ar nereikalingų ginčų. Svarbu paminėti, kad antstolis, surašydamas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, nedaro savo išvadų, o tik užfiksuoja konkrečias faktines aplinkybes, smulkiai aprašydamas daiktus, turtą ar konkrečias prašomas užfiksuoti aplinkybes. Taip pat svarbu paminėti, kad antstolis, nustatydamas faktines aplinkybes, turi tiek pat teisių, kiek ir užsakovas, o konstatuojant faktines aplinkybes dažnu atveju į pagalbą kviečiami ir kitų sričių specialistai (pvz. matininkai, atestuoti statybos darbų specialistai ir panašiai). Tokiu atveju kitų specialistų užfiksuoti duomenys tampa sudėtine faktinių aplinkybių konstatavimo dalimi ir toks antstolio surašytas protokolas tampa tvirtu rašytiniu įrodymu, o dažnu atveju tai apskritai padeda išvengti tolimesnių teisinių ginčų ar nepagrįstų reikalavimų. Dažniausiai pasitaikantys atvejai, kuomet konstatuojamos faktinės aplinkybė - tai įvairūs statybos darbų brokai, būsto ar kito nekilnojamojo turto užpylimas, elektroniniuose laiškuose ar sms trumposiose žinutėse esančio teksto ar kitų duomenų užfiksavimas, internetinių svetainių ir jose esančios informacijos užfiksavimas, žemės sklypų ribų pažeidimai, įmonės akcininkų susirinkimai ir kiti atvejai.

Kur kreiptis dėl paslaugos?

Jeigu pageidaujate, kad būtų konstatuotos faktinės aplinkybės, antstoliui Giedriui Salickui pateikite prašymą dėl faktinių aplinkybių nustatymo, kuriame turi būti nurodytos prašomos konstatuoti faktinės aplinkybes, esant poreikiui pateikite papildomus reikiamus dokumentus.
Faktinių aplinkybių konstatavimo paslaugą antstolio Giedriaus Salicko kontora teikia Alytuje, Prienuose, Birštone, Lazdijuose, Vilniuje, Kaune, Marijampolėje bei visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tel.: (8-315) 21742, Mob. tel.: +370 630 06361