Faktinių aplinkybių konstatavimas

Antstolio Giedriaus Salicko kontora tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims teikia vis populiarėjančią įvairiose situacijose naudingą paslaugą – faktinių aplinkybių konstatavimą. Faktinių aplinkybių konstatavimas – smulkus aplinkybių, daiktų ar turto, jų būklės aprašymas. Atliekant faktinių aplinkybių konstatavimo procedūrą, galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka surašomas protokolas. Antstolio surašytas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas laikomas oficialiu rašytiniu įrodymu ir turi didesnę įrodomąją galią. Konstatuojamos faktinės aplinkybės papildomai gali būti fiksuojamos vaizdo ar garso įrašymo priemonėmis. Toks garso ar vaizdo įrašas laikomas sudedamąja faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo dalimi. Ne vėliau kaip kitą dieną nuo protokolo surašymo dienos protokolas perduodamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdomai faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų apskaitos bazei. Taip užkertamas kelias galimiems bandymams klastoti arba koreguoti antstolių sudarytus faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus. Jeigu faktinės aplinkybės konstatuojamos teismo pavedimu, protokolą antstolis persiunčia teismui. Antstolis konstatuoja faktines aplinkybes, laikydamasis objektyvumo, nešališkumo ir tikslumo principų.

Faktinių aplinkybių konstatavimas yra puiki priemonė, padedanti greitai ir efektyviai išspręsti galimus įvairaus pobūdžio ginčus tose situacijose, kai reikalingas patikimas įrodymų fiksavimas. Antstoliui užfiksavus faktines aplinkybes, žymiai padidėja tikimybė apginti teisėtus interesus. Susiklosčius tokiai situacijai, dėl kurios gali kilti ginčų, rekomenduojame kreiptis dėl faktinių aplinkybių konstatavimo, kol jos nepasikeitė ar neišnyko. Vėliau tai gali pasitarnauti kaip svarbūs įrodymai, padėsiantys greičiau išspręsti ginčą. Antstolio Giedriaus Salicko kontora teikia faktinių aplinkybių konstatavimo paslaugas kokybiškai ir už priimtiną kainą. Ši paslauga naudinga tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, norintiems išvengti nepagrįstų kaltinimų ar nereikalingų ginčų.

Jeigu pageidaujate, kad būtų konstatuotos faktinės aplinkybės, antstoliui Giedriui Salickui pateikite prašymą dėl faktinių aplinkybių nustatymo, kuriame turi būti nurodytos prašomos konstatuoti faktinės aplinkybės ir už paslaugą sumokėkite nustatytą mokestį.

Faktinių aplinkybių konstatavimo paslaugą antstolio Giedriaus Salicko kontora teikia Alytuje, Prienuose, Birštone, Lazdijuose bei visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.