Dokumentų įteikimas

Antstolio teikiama dokumentų įteikimo paslauga – tai efektyvi, pasižyminti operatyvumu ir reikiamais atvejais atliekama kartu konstatuojant ir faktines aplinkybes, priemonė, kuria užtikrinamas svarbios informacijos įteikimas adresatui.

Dokumentai asmeniui perduodami ir įteikiami asmeniškai, siunčiant registruotu laišku arba kitu įstatymų leidėjo nustatytu būdu, informuojant, kad dokumentą perduoda antstolis. Perduodančio asmens prašymu asmeniškai įteikdamas perduodamus dokumentus gali, o įstatymo nustatytais atvejais privalo dokumentus priimančiam asmeniui išaiškinti teisines pasekmes, kurias gali sukelti arba sukelia šių dokumentų įteikimas ar atsisakymas juos priimti.

Asmuo, norintis įteikti dokumentus per antstolio Giedriaus Salicko kontorą, turi pateikti teisingumo ministro įsakymu patvirtintą prašymą, pateikti norimus perduoti dokumentus ir sumokėti už paslaugą.

Dokumentų įteikimo paslaugą antstolio Giedrius Salicko kontora teikia Alytuje, Prienuose, Birštone, Lazdijuose bei visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.